نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات یدکی تبریز

نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات یدکی تبریز

نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات یدکی تبریز

۲۹ مهر ۱۳۹۹ (2020/10/20)
۲ آبان ۱۳۹۹ (2020/10/23)
نمایشگاه بین المللی تبریز
10 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات یدکی تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات یدکی تبریز بیست و چهارمین دوره از تاریخ 29 مهر الی 2 آبان 1399 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات یدکی تبریز

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات یدکی تبریز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی