4
نمایشگاه بین المللی داروسازی دوسلدورف

نمایشگاه بین المللی داروسازی دوسلدورف

نمایشگاه بین المللی داروسازی دوسلدورف

۳۱ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/22)
۳ مهر ۱۴۰۰ (2021/09/25)
نمایشگاه بین المللی دوسلدورف
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه دوسلدورف
صنایع دارویی و داروسازی

نمایشگاه بین المللی داروسازی دوسلدورف

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی داروسازی دوسلدورف از تاریخ 31 شهریور الی 3 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی دوسلدورف انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی داروسازی دوسلدورف

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی داروسازی دوسلدورف

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی