نمایشگاه بین المللی دارو و صنعت داروسازی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی دارو و صنعت داروسازی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی دارو و صنعت داروسازی چین شانگهای

۲۶ آذر ۱۳۹۹ (2020/12/16)
۲۸ آذر ۱۳۹۹ (2020/12/18)
نمایشگاه بین المللی شانگهای

نمایشگاه بین المللی دارو و صنعت داروسازی چین شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی دارو و صنعت داروسازی چین شانگهای از 25 الی 27 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی دارو و صنعت داروسازی چین شانگهای

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی دارو و صنعت داروسازی چین شانگهای

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی