نمایشگاه بین المللی دامپروری و کشاورزی دانمارک

نمایشگاه بین المللی دامپروری و کشاورزی دانمارک

نمایشگاه بین المللی دامپروری و کشاورزی دانمارک

۲۶ دی ۱۳۹۷ (2019/01/16)
۲۷ دی ۱۳۹۷ (2019/01/17)
نمایشگاه بین المللی فردریشیا
١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠

نمایشگاه بین المللی دامپروری و کشاورزی دانمارک

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی دامپروری و کشاورزی دانمارک از 26 الی 27 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی فردریشیا انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی دامپروری و کشاورزی دانمارک

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی دامپروری و کشاورزی دانمارک (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی