نمایشگاه بین المللی راه آهن آسیا و اقیانوسیه

نمایشگاه بین المللی راه آهن آسیا و اقیانوسیه

نمایشگاه بین المللی راه آهن آسیا و اقیانوسیه

۲۸ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/19)
۲۹ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/20)
نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی راه آهن آسیا و اقیانوسیه

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی راه آهن آسیا و اقیانوسیه از 28 الی 29 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی راه آهن آسیا و اقیانوسیه

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی راه آهن آسیا و اقیانوسیه (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی