نمایشگاه بین المللی راه آهن خارومیانه دبی امارات

نمایشگاه بین المللی راه آهن خارومیانه دبی امارات

نمایشگاه بین المللی راه آهن خارومیانه دبی امارات

۲۰ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/12)
۲۱ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/13)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی راه آهن خارومیانه دبی امارات

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی راه آهن خارومیانه دبی از تاریخ 20 الی 21 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی راه آهن خارومیانه دبی

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی راه آهن خارومیانه دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی