نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت تهران

نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت تهران

نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت تهران

۱۷ آذر ۱۳۹۸ (2019/12/08)
۲۰ آذر ۱۳۹۸ (2019/12/11)
نمایشگاه بین المللی تهران
40,000 متر مربع
205 تولید كننده داخلی، 55 شركت خارجی
11.682 بازدید کننده
5-6-7-8-9-10-11

نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین،پوشش های صنعتی و کامپوزیت تهران نوزدهمین دوره از تاریخ 17 الی 20 آذر 1398 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین،پوشش های صنعتی و کامپوزیت تهران هجدهمین دوره

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین،پوشش های صنعتی و کامپوزیت تهران هجدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی