نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت تهران

نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت تهران

نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت تهران

۳ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/23)
۶ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/26)
نمایشگاه بین المللی تهران
5-6-7-8-9-10-11

نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین،پوشش های صنعتی و کامپوزیت تهران هجدهمین دوره از تاریخ 3 الی 6 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین،پوشش های صنعتی و کامپوزیت تهران هجدهمین دوره

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین،پوشش های صنعتی و کامپوزیت تهران هجدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی