نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت تهران

نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت تهران

نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت تهران

۵ آذر ۱۴۰۰ (2021/11/26)
۸ آذر ۱۴۰۰ (2021/11/29)
نمایشگاه بین المللی تهران
38,000 متر مربع
205 تولید كننده داخلی، 55 شركت خارجی

نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین،پوشش های صنعتی و کامپوزیت تهران از تاریخ 5 الی 8 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین،پوشش های صنعتی و کامپوزیت تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین،پوشش های صنعتی و کامپوزیت تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی