4
نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش روسیه مسکو

۹ اسفند ۱۴۰۱ (2023/02/28)
۱۲ اسفند ۱۴۰۱ (2023/03/03)
نمایشگاه بین المللی مسکو
دسترسی موضوعی
نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش
نمایشگاه رنگ و پوشش روسیه مسکو
نمایشگاه رنگ و پوشش مسکو
نمایشگاه روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش مسکو (Exhibition for Paints and Varnishes-Interlakokraska) از 9 الی 12 اسفند 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش مسکو

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش مسکو

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی