نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش شمال آفریقا

نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش شمال آفریقا

نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش شمال آفریقا

۲۵ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/17)
۲۶ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/18)
نمایشگاه بین المللی کازابلانکا
١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠

نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش شمال آفریقا

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش شمال آفریقا از 25 الی 26 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی کازابلانکا انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش شمال آفریقا

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش شمال آفریقا (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی