نمایشگاه بین المللی ریخته گری آلومینیوم هند

نمایشگاه بین المللی ریخته گری آلومینیوم هند

نمایشگاه بین المللی ریخته گری آلومینیوم هند

۱۵ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/06)
۱۷ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/08)
نمایشگاه بین المللی دهلی نو

نمایشگاه بین المللی ریخته گری آلومینیوم هند

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ریخته گری آلومینیوم هند از 15 الی 17 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی دهلی نو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی ریخته گری آلومینیوم هند

شرکت در نمایشگاه بین المللی ریخته گری آلومینیوم هند و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی