نمایشگاه بین المللی زیبایی و سلامتی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی زیبایی و سلامتی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی زیبایی و سلامتی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

۲۸ شهریور ۱۳۹۸ (2019/09/19)
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ (2019/09/22)
نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center
10:00 الی 19:00
5.000 مترمربع
15.000 بازدید کننده
75 شرکت
3 کشور
11.864 بازدیدکننده - 10.643 بازدیدکننده داخلی - 1.216 بازدیدکننده خارجی

نمایشگاه بین المللی زیبایی و سلامتی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی زیبایی و سلامتی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) از 28 الی 31 شهریور 1398 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

جهت بازدید (تهیه بلیط نمایشگاه) نمایشگاه بین المللی زیبایی و سلامتی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) اینجا کلیک کنید

بازدید از نمایشگاه بین المللی زیبایی و سلامتی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

شرکت در نمایشگاه بین المللی زیبایی و سلامتی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی