نمایشگاه بین المللی زیرساخت های جاده و حمل و نقل عمومی باکو آذربایجان

نمایشگاه بین المللی زیرساخت های جاده و حمل و نقل عمومی باکو آذربایجان

نمایشگاه بین المللی زیرساخت های جاده و حمل و نقل عمومی باکو آذربایجان

۱۱ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/01)
۱۳ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/03)
نمایشگاه بین المللی باکو آذربایجان

نمایشگاه بین المللی زیرساخت های جاده و حمل و نقل عمومی باکو آذربایجان

برگزاری نمایشگاه بین المللی زیرساخت های جاده و حمل و نقل عمومی باکو آذربایجان از 11 الی 13  خرداد 1401 در نمایشگاه بین المللی باکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی زیرساخت های جاده و حمل و نقل عمومی باکو آذربایجان

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی زیرساخت های جاده و حمل و نقل عمومی باکو آذربایجان

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی