نمایشگاه بین المللی ساختمان روسیه

نمایشگاه بین المللی ساختمان روسیه

نمایشگاه بین المللی ساختمان روسیه

۱۴ فروردین ۱۳۹۷ (2018/04/03)
۱۷ فروردین ۱۳۹۷ (2018/04/06)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی ساختمان روسیه

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه ساران ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ساختمان روسیه از 14 الی 17 فروردین 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو برگزار شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی ساختمان روسیه

شرکت در نمایشگاه بین المللی ساختمان روسیه و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی