نمایشگاه بین المللی ساندویچ و اسنک پاریس

نمایشگاه بین المللی ساندویچ و اسنک پاریس

نمایشگاه بین المللی ساندویچ و اسنک پاریس

۱۲ فروردین ۱۳۹۸ (2019/04/01)
۱۳ فروردین ۱۳۹۸ (2019/04/02)
نمایشگاه بین المللی پاریس

نمایشگاه بین المللی ساندویچ و اسنک پاریس

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ساندویچ و اسنک پاریس از 12 الی 13 فروردین 1398 در نمایشگاه بین المللی پاریس انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی ساندویچ و اسنک پاریس

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ساندویچ و اسنک پاریس (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی