4
نمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری چین هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری چین هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری چین هنگ کنگ

۷ مرداد ۱۴۰۰ (2021/07/29)
۱۰ مرداد ۱۴۰۰ (2021/08/01)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری چین هنگ کنگ

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری هنگ کنگ از تاریخ 04 الی 07 مرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت درنمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری هنگ کنگ

ثبت نام جهت ارائه محصول درنمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری هنگ کنگ

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی