نمایشگاه بین المللی سفر گوانگجو

نمایشگاه بین المللی سفر گوانگجو

نمایشگاه بین المللی سفر گوانگجو

۱۰ اسفند ۱۳۹۶ (2018/03/01)
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ (2018/03/03)
نمایشگاه بین المللی گوانگجو

نمایشگاه بین المللی سفر گوانگجو

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، نمایشگاه بین المللی سفر گوانگجو از تاریخ 10 الی 12 اسفند 1396 در نمایشگاه گوانگجو چین برگزار گردید.

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی