4
نمایشگاه بین المللی سلامت، بهداشت، مراقبت و توانبخشی سالمندان شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی سلامت، بهداشت، مراقبت و توانبخشی سالمندان شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی سلامت، بهداشت، مراقبت و توانبخشی سالمندان شانگهای چین

۱۰ فروردین ۱۴۰۱ (2022/03/30)
۱۲ فروردین ۱۴۰۱ (2022/04/01)
مرکز نمایشگاهی شانگهای

نمایشگاه بین المللی سلامت، بهداشت، مراقبت و توانبخشی سالمندان شانگهای چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی