4
نمایشگاه بین المللی سلامت و پزشکی هوشمند و الکترونیکی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی سلامت و پزشکی هوشمند و الکترونیکی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی سلامت و پزشکی هوشمند و الکترونیکی شنزن چین

۲۵ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/16)
۲۹ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/20)
مرکز نمایشگاهی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی سلامت و پزشکی هوشمند و الکترونیکی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی سلامت و پزشکی هوشمند و الکترونیکی شنزن چین، در تاریخ 25 الی 29 آبان 1401 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در شنزن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی سلامت و پزشکی هوشمند و الکترونیکی شنزن چین

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی سلامت و پزشکی هوشمند و الکترونیکی شنزن چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی