نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه تهران ایران

نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه تهران ایران

نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه تهران ایران

۸ تیر ۱۴۰۰ (2021/06/29)
۱۱ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/02)
نمایشگاه بین المللی تهران سئول
نمایشگاه بین المللی تهران سئول
13 هزار متر مربع

نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه تهران ایران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه سنگ های تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه تهران از تاریخ 8 الی 11 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه سنگ های تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه سنگ های تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی