4
نمایشگاه بین المللی سیستم های گرمایشی،سرمایشی و سیستم تهویه چین پکن

نمایشگاه بین المللی سیستم های گرمایشی،سرمایشی و سیستم تهویه چین پکن

نمایشگاه بین المللی سیستم های گرمایشی،سرمایشی و سیستم تهویه چین پکن

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/12)
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/14)

نمایشگاه بین المللی سیستم های گرمایشی،سرمایشی و سیستم تهویه چین پکن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی سیستم های گرمایشی،سرمایشی و سیستم تهویه چین پکن، در تاریخ 22 الی 24 اردیبهشت 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی سیستم های گرمایشی،سرمایشی و سیستم تهویه چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللیسیستم های گرمایشی،سرمایشی و سیستم تهویه چین پکن

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی