4
نمایشگاه بین المللی سیم و کابل مسکو

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل مسکو

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل مسکو

۲۳ اسفند ۱۴۰۱ (2023/03/14)
۲۵ اسفند ۱۴۰۱ (2023/03/16)
نمایشگاه بین المللی مسکو
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه مسکو
تجهیزات و ماشین آلات صنعتی
نمایشگاه بین المللی سیم و کابل

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی سیم و کابل مسکو از 23 الی 25 اسفند 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی سیم و کابل مسکو

فرم ثبت نام برای ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی سیم و کابل مسکو

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی