4
نمایشگاه بین المللی شهربازی، تفریحات ، سرگرمی ، تجهیزات وابسته ایران تهران

نمایشگاه بین المللی شهربازی، تفریحات ، سرگرمی ، تجهیزات وابسته ایران تهران

نمایشگاه بین المللی شهربازی، تفریحات ، سرگرمی ، تجهیزات وابسته ایران تهران

۱۵ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/06)
۱۸ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/09)
نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

نمایشگاه بین المللی شهربازی، تفریحات ، سرگرمی ، تجهیزات وابسته ایران تهران

برگزاری نمایشگاه بین المللی شهربازی، تفریحات ، سرگرمی ، تجهیزات وابسته ایران تهران از تاریخ 15 الی 18 آذر 1401 درنمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در اولین نمایشگاه بین المللی شهربازی، تفریحات ، سرگرمی ، تجهیزات وابسته ایران تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی شهربازی، تفریحات ، سرگرمی ، تجهیزات وابسته ایران تهران

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی