نمایشگاه بین المللی شهربازی، فناوری و خدمات روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی شهربازی، فناوری و خدمات روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی شهربازی، فناوری و خدمات روسیه مسکو

۲۹ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/20)
۳۱ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/22)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی شهربازی، فناوری و خدمات روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی شهربازی، فناوری و خدمات روسیه مسکو از 29 الی 31 شهریور 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی شهربازی، فناوری و خدمات روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی شهربازی، فناوری و خدمات روسیه مسکو

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی