نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات و ماشین آلات مربوطه تبریز

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات و ماشین آلات مربوطه تبریز

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات و ماشین آلات مربوطه تبریز

۷ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/26)
۲۰ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/12)
نمایشگاه بین المللی تبریز
15 الی 20:30

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات و ماشین آلات مربوطه تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات و ماشین آلات مربوطه تبریز دوازدهمین دوره از تاریخ 7 الی 10 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات و ماشین آلات مربوطه تبریز دوازدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات و ماشین آلات مربوطه تبریز دوازدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی