4
نمایشگاه بین المللی صادرات و واردات مواد غذایی و سبزیجات چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی صادرات و واردات مواد غذایی و سبزیجات چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی صادرات و واردات مواد غذایی و سبزیجات چین شانگهای

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/06)
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/08)
نمایشگاه بین المللی شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی صادرات و واردات مواد غذایی و سبزیجات چین شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صادرات و واردات مواد غذایی و سبزیجات شانگهای از 16 الی 18 اردیبهشت 1400 در نمایشگاه بین المللی چین شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی صادرات و واردات مواد غذایی و سبزیجات چین شانگهای

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی صادرات و واردات مواد غذایی و سبزیجات چین شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی