نمایشگاه بین المللی صنایع، ابزار، ماشین آلات و تولیدات فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنایع، ابزار، ماشین آلات و تولیدات فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنایع، ابزار، ماشین آلات و تولیدات فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی اصفهان

۲۴ تیر ۱۳۹۷ (2018/07/15)
۲۸ تیر ۱۳۹۷ (2018/07/19)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
8.500 مترمربع

نمایشگاه بین المللی صنایع، ابزار، ماشین آلات و تولیدات فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع، ابزار، ماشین آلات و تولیدات فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی اصفهان از تاریخ 24 الی 28 تیر 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام شد.

ثبت نام در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع، ابزار، ماشین آلات و تولیدات فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی اصفهان(ارائه محصول)

غرفه سازی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع، ابزار، ماشین آلات و تولیدات فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی