نمایشگاه بین المللی صنایع، ابزار، ماشین آلات و تولیدات فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی ایران اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنایع، ابزار، ماشین آلات و تولیدات فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی ایران اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنایع، ابزار، ماشین آلات و تولیدات فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی ایران اصفهان

۱۸ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/08)
۲۱ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/11)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
8.000 مترمربع

نمایشگاه بین المللی صنایع، ابزار، ماشین آلات و تولیدات فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی ایران اصفهان

برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع، ابزار، ماشین آلات و تولیدات فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی ایران اصفهان از 18 الی 21 خرداد 1401 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع، ابزار، ماشین آلات و تولیدات فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی ایران اصفهان

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی صنایع، ابزار، ماشین آلات و تولیدات فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی ایران اصفهان

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی