نمایشگاه بین المللی صنایع ریلی برزیل

نمایشگاه بین المللی صنایع ریلی برزیل

نمایشگاه بین المللی صنایع ریلی برزیل

۶ فروردین ۱۳۹۸ (2019/03/26)
۸ فروردین ۱۳۹۸ (2019/03/28)
نمایشگاه بین المللی سائو پائولو

نمایشگاه بین المللی صنایع ریلی برزیل

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع ریلی برزیل از 6 الی 8 فروردین 1398 در نمایشگاه بین المللی سائو پائولو انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع ریلی برزیل

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنایع ریلی برزیل (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی