نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، تجهیزات و فناوری روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، تجهیزات و فناوری روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، تجهیزات و فناوری روسیه مسکو

۱۸ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/10)
۲۲ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/14)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، تجهیزات و فناوری روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، تجهیزات و فناوری روسیه مسکو از 18 الی 22 مهر 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، تجهیزات و فناوری روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، تجهیزات و فناوری روسیه مسکو

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی