نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی اصفهان

۱۶ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/05)
۱۹ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/08)
نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی اصفهان پانزدهمین دوره از تاریخ 16 الی 19 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی اصفهان پانزدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی اصفهان پانزدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی