4
نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی اصفهان

۲۸ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/20)
۱ آبان ۱۴۰۰ (2021/10/23)
نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی اصفهان از تاریخ 28 مهر الی 1 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی اصفهان

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی