نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، نوشیدنی، مواد اولیه غذایی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، نوشیدنی، مواد اولیه غذایی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، نوشیدنی، مواد اولیه غذایی روسیه مسکو

۲۳ فروردین ۱۴۰۰ (2021/04/12)
۲۷ فروردین ۱۴۰۰ (2021/04/16)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، نوشیدنی، مواد اولیه غذایی روسیه مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، نوشیدنی، مواد اولیه غذایی مسکو از 23 الی 27 فروردین 1400 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، نوشیدنی، مواد اولیه غذایی مسکو

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، نوشیدنی، مواد اولیه غذایی مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی