نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی هند

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی هند

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی هند

۵ مهر ۱۳۹۷ (2018/09/27)
۷ مهر ۱۳۹۷ (2018/09/29)
نمایشگاه بین المللی دهلی نو

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی هند

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی هند از 5 الی 7 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی دهلی نو انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی هند

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی هند (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی