نمایشگاه بین المللی صنایع چوب میلان

نمایشگاه بین المللی صنایع چوب میلان

نمایشگاه بین المللی صنایع چوب میلان

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/08)
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/12)
نمایشگاه بین المللی میلان

نمایشگاه بین المللی صنایع چوب میلان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه صنایع چوب میلان (Xylexpo) از 18 الی 22 اردیبهشت 1397 در نمایشگاه بین المللی میلان برگزار شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع چوب میلان (Xylexpo)

فرم شرکت در  نمایشگاه بین المللی صنایع چوب میلان (Xylexpo) و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی