4
نمایشگاه بین المللی صنعت بهاره گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی صنعت بهاره گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی صنعت بهاره گوانگجو چین

۶ آذر ۱۴۰۱ (2022/11/27)
۸ آذر ۱۴۰۱ (2022/11/29)
مرکز نمایشگاهی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی صنعت بهاره گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی صنعت بهاره گوانگجو چین از تاریخ 6 الی 8 آذر 1401 در نمایشگاه بین المللی گوانگجو برگزار خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت بهاره گوانگجو چین

شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت بهاره گوانگجو چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی