4
نمایشگاه بین المللی صنعت صدور مجوز چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی صنعت صدور مجوز چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی صنعت صدور مجوز چین شانگهای

۲۷ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/19)
۲۹ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/21)
نمایشگاه بین المللی شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی صنعت صدور مجوز چین شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت صدور مجوز شانگهای از 27 الی 29 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت صدور مجوز شانگهای

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی صنعت صدور مجوز شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی