نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی ایران تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی ایران تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی ایران تهران

۳۰ دی ۱۴۰۰ (2022/01/20)
۳ بهمن ۱۴۰۰ (2022/01/23)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی ایران تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی ایران تهران از تاریخ 30 دی الی 3 بهمن 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی ایران تهران

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی ایران تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی