نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی ایران تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی ایران تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی ایران تهران

۳۰ دی ۱۴۰۰ (2022/01/20)
۳ بهمن ۱۴۰۰ (2022/01/23)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی ایران تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی ایران تهران از تاریخ 30 دی الی 3 بهمن 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی