نمایشگاه بین المللی صنعت نوشیدنی مسکو

نمایشگاه بین المللی صنعت نوشیدنی مسکو

نمایشگاه بین المللی صنعت نوشیدنی مسکو

۸ اسفند ۱۳۹۶ (2018/02/27)
۱۰ اسفند ۱۳۹۶ (2018/03/01)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی صنعت نوشیدنی مسکو

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه صنعت نوشیدنی مسکو (Beviale Moscow) از تاریخ 8 الی 10 اسفند 1396 در نمایشگاه بین المللی مسکو برگزار گردید.

بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت نوشیدنی مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت نوشیدنی مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

 

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی