4
نمایشگاه بین المللی صنعت نوشیدنی نورنبرگ

نمایشگاه بین المللی صنعت نوشیدنی نورنبرگ

نمایشگاه بین المللی صنعت نوشیدنی نورنبرگ

۲۲ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/13)
۲۴ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/15)
نمایشگاه بین المللی نورنبرگ
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه نورمبرگ
مواد غذایی و آشامیدنی ها

نمایشگاه بین المللی صنعت نوشیدنی نورنبرگ

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه صنعت نوشیدنی نورنبرگ از تاریخ 22 الی 24 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی نورنبرگ انجام شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت نوشیدنی نورنبرگ (BrauBeviale) 

فرم شرکت درنمایشگاه بین المللی صنعت نوشیدنی نورنبرگ (BrauBeviale) و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی