نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت مادرید

نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت مادرید

نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت مادرید

۲۶ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/18)
۲۸ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/20)
نمایشگاه بین المللی مادرید

نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت مادرید

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت مادرید از 26 الی 28 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی مادرید انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت مادرید

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت مادرید (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی