نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت و شیر سائوپائولو

نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت و شیر سائوپائولو

نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت و شیر سائوپائولو

۱۵ مرداد ۱۳۹۸ (2019/08/06)
۱۷ مرداد ۱۳۹۸ (2019/08/08)
نمایشگاه بین المللی سائو پائولو

نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت و شیر سائوپائولو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت و شیر سائوپائولو از 15 الی 17 مرداد 1398 در نمایشگاه بین المللی سائو پائولو انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت و شیر سائوپائولو

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت و شیر سائوپائولو (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی