نمایشگاه بین المللی علم فضا و رباتیک روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی علم فضا و رباتیک روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی علم فضا و رباتیک روسیه مسکو

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ (2023/05/02)
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ (2023/05/03)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی علم فضا و رباتیک روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی علم فضا و رباتیک روسیه مسکو از 12 الی 13  اردیبهشت 1402 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی علم فضا و رباتیک روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی علم فضا و رباتیک روسیه مسکو

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی