نمایشگاه بین المللی غذا، نوشیدنی، باغداری و کشاورزی آلمان فرانکفورت

نمایشگاه بین المللی غذا، نوشیدنی، باغداری و کشاورزی آلمان فرانکفورت

نمایشگاه بین المللی غذا، نوشیدنی، باغداری و کشاورزی آلمان فرانکفورت

۱۵ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/05)
۱۷ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/07)
محل نمایشگاه های بین المللی فرانکفورت

نمایشگاه بین المللی غذا، نوشیدنی، باغداری و کشاورزی آلمان فرانکفورت

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی غذا، نوشیدنی، باغداری و کشاورزی آلمان فرانکفورت از تاریخ 15 الی 17 اسفند 1400 در نمایشگاه بین المللی فرانکفورت آلمان انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی غذا، نوشیدنی، باغداری و کشاورزی آلمان فرانکفورت

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی غذا، نوشیدنی، باغداری و کشاورزی آلمان فرانکفورت

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی