نمایشگاه بین المللی غذا و آشامیدنی چین پکن

نمایشگاه بین المللی غذا و آشامیدنی چین پکن

نمایشگاه بین المللی غذا و آشامیدنی چین پکن

۷ خرداد ۱۴۰۰ (2021/05/28)
۹ خرداد ۱۴۰۰ (2021/05/30)
محل دائمی نمایشگاه پکن

نمایشگاه بین المللی غذا و آشامیدنی چین پکن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی غذا و آشامیدنی چین پکن، در تاریخ 31 فروردین الی 2 اردیبهشت 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی غذا و آشامیدنی چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی غذا و آشامیدنی چین پکن

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی