4
نمایشگاه بین المللی فرهنگ شهرنشینی، صنعت خانه‌ نشینی و سبک زندگی در آپارتمان شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی فرهنگ شهرنشینی، صنعت خانه‌ نشینی و سبک زندگی در آپارتمان شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی فرهنگ شهرنشینی، صنعت خانه‌ نشینی و سبک زندگی در آپارتمان شانگهای چین

۱۰ فروردین ۱۴۰۱ (2022/03/30)
۱۲ فروردین ۱۴۰۱ (2022/04/01)
مرکز نمایشگاهی شانگهای

نمایشگاه بین المللی فرهنگ شهرنشینی، صنعت خانه‌ نشینی و سبک زندگی در آپارتمان شانگهای چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی