نمایشگاه بین المللی فلز و متالورژی چین

نمایشگاه بین المللی فلز و متالورژی چین

نمایشگاه بین المللی فلز و متالورژی چین

۲۲ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/13)
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/16)
نمایشگاه بین المللی شانگهای

نمایشگاه بین المللی فلز و متالورژی چین

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی فلز و متالورژی چین از 22 الی 25 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی فلز و متالورژی چین

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی فلز و متالورژی چین (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی