4
نمایشگاه بین المللی فناوری دارویی دبی

نمایشگاه بین المللی فناوری دارویی دبی

نمایشگاه بین المللی فناوری دارویی دبی

۲۰ دی ۱۴۰۱ (2023/01/10)
۲۲ دی ۱۴۰۱ (2023/01/12)
نمایشگاه بین لمللی دبی
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه دبی
صنایع دارویی و داروسازی

نمایشگاه بین المللی فناوری دارویی دبی

نمایشگاه بین المللی و کنفرانس تخصصی دارو و تجهیزات دارویی دبی اماراتاز تاریخ 20 الی 22 دی 1401 از ساعت در سالن 4 – 8 تالار شیخ مکتوم انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی و کنفرانس تخصصی دارو و تجهیزات دارویی دبی امارات

ثبت نام برای شرکت در  نمایشگاه بین المللی  و کنفرانس تخصصی دارو و تجهیزات دارویی دبی امارات

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی