4
نمایشگاه بین المللی فناوری مواد غذایی و نوشیدنی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی فناوری مواد غذایی و نوشیدنی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی فناوری مواد غذایی و نوشیدنی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

۲۰ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/12)
۲۳ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/15)
نمایشگاه بین المللی استانبول - مرکز نمایشگاهی تویاپ (Tuyap)
دسترسی موضوعی
نمایشگاه فناوری مواد غذایی استانبول
نمایشگاه فناوری مواد غذایی ترکیه
نمایشگاه فناوری مواد غذایی و نوشیدنی ترکیه استانبول
نمایشگاه مواد غذایی استانبول
نمایشگاه مواد غذایی ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی فناوری مواد غذایی و نوشیدنی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری مواد غذایی و نوشیدنی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center) از 20 الی 23 مهر 1401 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی فناوری مواد غذایی و نوشیدنی ترکیه، استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری مواد غذایی و نوشیدنی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی فناوری مواد غذایی و نوشیدنی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی