4
نمایشگاه بین المللی فناوری های زیست محیطی، بازیافت و زباله صفر ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی فناوری های زیست محیطی، بازیافت و زباله صفر ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی فناوری های زیست محیطی، بازیافت و زباله صفر ترکیه استانبول

۱۱ آبان ۱۴۰۲ (2023/11/02)
۱۳ آبان ۱۴۰۲ (2023/11/04)
نمایشگاه بین المللی استانبول - مرکز نمایشگاهی CNR

نمایشگاه بین المللی فناوری های زیست محیطی، بازیافت و زباله صفر ترکیه استانبول

برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری های زیست محیطی، بازیافت و زباله صفر ترکیه استانبول (CNR Fair Center) از 10 الی 12 آبان 1401 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی فناوری های زیست محیطی، بازیافت و زباله صفر ترکیه استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری های زیست محیطی، بازیافت و زباله صفر ترکیه استانبول (CNR Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی فناوری های زیست محیطی، بازیافت و زباله صفر ترکیه استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی