4
نمایشگاه بین المللی فناوری های زیست محیطی، بازیافت و زباله صفر ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی فناوری های زیست محیطی، بازیافت و زباله صفر ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی فناوری های زیست محیطی، بازیافت و زباله صفر ترکیه استانبول

۲ آذر ۱۴۰۱ (2022/11/23)
۵ آذر ۱۴۰۱ (2022/11/26)
نمایشگاه بین المللی استانبول - مرکز نمایشگاهی CNR

نمایشگاه بین المللی فناوری های زیست محیطی، بازیافت و زباله صفر ترکیه استانبول

برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری های زیست محیطی، بازیافت و زباله صفر ترکیه استانبول (CNR Fair Center) از 02 الی 05 آذر 1401 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی فناوری های زیست محیطی، بازیافت و زباله صفر ترکیه استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری های زیست محیطی، بازیافت و زباله صفر ترکیه استانبول (CNR Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی فناوری های زیست محیطی، بازیافت و زباله صفر ترکیه استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی