نمایشگاه بین المللی فناوری های مسافرتی اروپا

نمایشگاه بین المللی فناوری های مسافرتی اروپا

نمایشگاه بین المللی فناوری های مسافرتی اروپا

۱ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/20)
۲ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/21)
نمایشگاه بین المللی لندن
٠٠:٠٠ الی ٠٠:٠٠

نمایشگاه بین المللی فناوری های مسافرتی اروپا

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری های مسافرتی اروپا از 1 الی 2 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی لندن انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری های مسافرتی اروپا

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی فناوری های مسافرتی اروپا (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی