4
نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات هوافضا چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات هوافضا چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات هوافضا چین شانگهای

۲۶ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/16)
۲۸ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/18)
نمایشگاه بین المللی شانگهای
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه شانگهای

نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات هوافضا چین شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه فناوری و تجهیزات هوا فضا چین شانگهای از 26 الی 28 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات هوافضا چین شانگهای

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات هوافضا چین شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی