نمایشگاه بین المللی فولاد و متالورژی اصفهان

نمایشگاه بین المللی فولاد و متالورژی اصفهان

نمایشگاه بین المللی فولاد و متالورژی اصفهان

۲ شهریور ۱۴۰۰ (2021/08/24)
۵ شهریور ۱۴۰۰ (2021/08/27)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
7.200 مترمربع
130 شرکت

نمایشگاه بین المللی فولاد و متالورژی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی فولاد و متالورژی اصفهان از تاریخ 2 الی 5 شهریور 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی فولاد و متالورژی اصفهان

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی فولاد و متالورژی اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی