نمایشگاه بین المللی فولاد و متالورژی اصفهان

نمایشگاه بین المللی فولاد و متالورژی اصفهان

نمایشگاه بین المللی فولاد و متالورژی اصفهان

۱۶ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/07)
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/10)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
8.000 مترمربع
150 شرکت

نمایشگاه بین المللی فولاد و متالورژی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی فولاد و متالورژی اصفهان دهمین دوره از تاریخ 16 الی 19 مرداد 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی فولاد و متالورژی اصفهان دهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی فولاد و متالورژی اصفهان دهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی